Aihearkisto: Etusivu

Sosialidemokraatit uurnille yhteisvastuun kirkon puolesta

Me kristilliset sosialidemokraatit olemme keskustelleet Tampereella syyskokousseminaarissamme 27.10. siitä, millaista seurakuntatyötä haluamme vahvistaa.

Tunnistamme, että pohjoismainen hyvinvointivaltio, sosialidemokraattiset arvot ja evankelisluterilaisen kirkon yhteiskunnallinen ajattelu eivät ole kaukana toisistaan.

Kannustamme jokaista kirkkoon kuuluvaa sosialidemokraattia ja kannattajaamme antamaan äänensä marraskuussa järjestettävissä evankelisluterilaisen kirkon seurakuntavaaleissa.

Sosialidemokraattisen seurakuntavaaliohjelman mukaan seurakunnan tulee olla yhteisvastuun yhteisö, jossa ketään ei jätetä yksin, jossa kaikista pidetään huolta ja jossa kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Meille tärkeitä asioita ovat lähimmäisestä välittäminen, ympäristövastuu sekä maallikkojen aseman vahvistaminen seurakuntien hallinnossa. Seurakunnat tekevät merkittävää työtä ja niitä tulee tukea toimimaan heikompien ja syrjäytymisvaarassa olevien puolesta, sekä suvaitsevaisuuden ja syrjimättömyyden puolesta meillä ja maailmalla.

Käytä äänioikeuttasi ja auta rakentamaan yhteisvastuun kirkkoa!

Evankelisluterilaisten seurakuntien vaalit
Ennakkoäänestys 6.-10.11.2018
Vaalipäivä 18.11.2018

SDP:n vaaliohjelma Seurakunta – yhteiskuntavastuun yhteisö https://sdp.fi/fi/seurakuntavaalit/

Kristilliset sosialidemokraatit ry:n puheenjohtajaksi valittiin Tarja Kantola Helsingistä ja varapuheenjohtajaksi Ville Hoikkala Keravalta.

Liiton pitkäaikainen tiedottaja, monipuolisen lehtiuran tehnyt Vesa Karvinen Jyväskylästä sai ansioistaan Rafael Paasio -mitalin.

Lisätietoa: Puheenjohtaja Tarja Kantola, Kristilliset sosialidemokraatit ry, puh. 050 5550833

http://kristillinensdpliitto.fi/

Maksathan vuoden 2019 jäsenmaksusi!

Kristillisten sosialidemokraattien liiton jäsenmaksu on 15 euroa. maksamalla tuet vaikuttamistyötämme kirkkojen ja sosialidemokraattisen liikkeen parissa. Lämmin kiitos tuestasi!

Jäsenmaksu maksetaan liiton tilille FI92 1248 3000 2021 05. Merkitse viestikenttään nimesi.

Mikäli olet uusi jäsen, ilmoitathan seuraavat tiedot joko yhteydenottolomakkeella tai sihteerille:

 • nimi
 • osoite
 • puhelin
 • sähköposti

Sihteeri
Piretta Pietilä
puh. 050 528 5898
sähköposti: piretta.pietila@gmail.com

Sata vuotta – osallisuus, sovinto -seminaari Oulussa 14.4.

Sisällissodasta on sata vuotta. Miltä näyttää yhteisöllisyys kirkossamme nyt, seurakuntavaalien alla?

Tervetuloa Kristillisten sosialidemokraattien Sata vuotta – osallisuus, sovinto -seminaariin Ouluun lauantaina 14.4.2018 klo 12 Kastellin kirkkoon osoitteeseen Töllintie 38. Seminaariin osallistuminen on maksutonta, tarjoiluista perimme pienen maksun.

Ohjelma

12.00 Sämpylä/keitto
13.00 Seminaari alkaa, juontajana toimii Piretta Pietilä
13.00 Seminaarin avaus, kirjailija, pastori Heikki Palmu
13.15 “Sisällissodan taustat ja kirkko”, FT, Kirkkohallituksen JP ja yhteiskuntajaoston johtaja Pekka Rehumäki
14.00 Keskustelua
14.30 Kahvitauko
14.45 Seurakuntavaalit, vapaaehtoisuus ja yhteisöllisyys, Aki Ojakangas
15.45 Tauko (liittotoimikunnan kokousta varten)
16.15 Kevätliittokokous. Kaikki jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen!

KRISTITTY EI VOI OLLA VÄLINPITÄMÄTÖN

Kristilliset sosialidemokraatit ovat aivan tavallisia ihmisiä, jotka ovat Raamattua tutkiessaan tulleet siihen lopputulokseen, että sosialidemokraattinen aatemaailma lähinnä vastaa niitä yhteiskunnallista elämää koskevia ajatuksia, joista Raamatussa kerrotaan. Vain Jumala voi synnyttää ihmisessä ajatuksen todellisesta vapaudesta, veljeydestä ja tasa-arvosta.

Kristillisten sosialidemokraattien liitto perustettiin kevättalvella 1946.

Kristillisten sosialidemokraattien liitto on jäsenenä Pohjoismaiden Kristillisten Sosialidemokraattien Liitossa ja Interntional League of Religious Socialists -organisaatiossa.

Kristilliset Sosialidemokraatit – Veljeys-liike

Kristilliset sosialidemokraatit ovat vakuuttuneita siitä, että kristitty ei voi olla välinpitämätön kaikkea sitä epäoikeudenmukaisuutta kohtaan mitä maailmassa ja omassa maassamme tapahtuu. Ajatus kristillisestä lähimmäisen rakkaudesta täytyy voida soveltaa myös käytäntöön yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumalla.

Veljeys-liike toimii kolmella tavalla:

 1. toimii kristittyjen yhteyslenkkinä puolueen sisällä,
 2. tuo esille kristillisen näkökulman puolueen johtaville elimille tärkeitä poliittisia päätöksiä tehtäessä ja
 3. toimii yhteyslenkkinä seurakuntien sosialidemokraattista aatemaailmaa edustavien ihmisten kesken.

Kristillisille sosialidemokraateille kaiken toiminnan perusta on usko. Raamattu ja kristillinen perinne ovat ensisijaiset ohjenuoraa. Sosialidemokraattisen puolueen periaateohjelman pidetään erinomaisena apuna kun oikeudenmukaisuutta sovelletaan käytäntöön yhteiskunnallisessa elämässä. Kristilliset sosialidemokraatit eivät pyri monopolisoimaan hengellisiä kysymyksiä, vaan uskovat siihen, että kristityt voivat vakaumukseni mukaisesti vaikuttaa kaikkialla ja kaikissa ihmisryhmissä. Myös muiden kuin kristittyjen kansalaisten filosofisia ja uskonnollisia vakaumuksia kunnioitetaan.

Jeesuksen julistuksen mukaan jokainen, joka uskoo pelastuu. Tämän mukaisesti Veljeys-liikkeeseen kuuluu eri kristillisten kirkkokuntien edustajia.

Kristilliset sosialidemokraatit pitävät aineellisen hyvinvoinnin oikeudenmukaista jakoa yhteiskunnassa tärkeänä, mutta korostavat nykyisessä aineellistuneessa yhteiskunnassa henkisten ja hengellisten arvojen keskeisyyttä.

Veljeys-liike kehoittaa jäseniään toimimaan ahkerasti omissa seurakunnissaan. Se toivoo jäseniltään kristillisen rakkauden osoittamista omalla esimerkillä käytännön elämässä. Kristilliset sosialidemokraatit uskovat, että tärkeämpää kuin tietyn ryhmän jäsenyys on uskon näkyminen käytännön teoissa ja tuloksissa. Tämä onkin Veljeys-liikkeen toiminnassa kaikkein keskeisintä. Kaikki ovat tervetulleita mukaan rakentamaan maailmaa, joka ei jätä ketään yksin.

”Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, sillä kaikki Te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.” (Gal. 3:28)

Veljeys-liikkeen tavoitteet ja päämäärät:

Kristilliset sosialidemokraatit tahtovat ennenkaikkea rakentaa oikeudenmukaista ja sorrosta vapaata yhteiskuntaa sekä korostaa kristillistä veljeyttä, rakkautta ja vastuuta.

Veljeys-liikkeen pyrkimyksenä on:

 • soveltaa evankeliumin eettisiä periaatteita käytännön politiikassa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin
 • vaikuttaa rauhan ja yhteisymmärryksen saavuttamiseksi yksityisten ihmisten ja kansakuntien välillä; poistaa rotuvastakohtaisuuksia ja tasoittaa suuria eroja maailman rikkaiden ja köyhien maiden välillä
 • edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta aktiivisella sosiaalipolitiikalla
 • työskennellä terveiden elämäntapojen ja eettisten arvojen puolesta
 • puolustaa ihmistä ja hänen yksilöllisyyttään massakulttuurin ja henkistä tasapainoa horjuttavien vaikutteiden alla
 • puolustaa rakkauden, henkisen yhteenkuuluvaisuuden ja kasvun ensiarvoisuutta ihmisten keskinäisissä suhteissa.